Stichting InterKerk

In 1999 is stichting InterKerk opgericht met de volgende doelstellingen:

  1. internet toegang en andere faciliteiten leveren aan kerken en kerkelijke instellingen;
  2. het vullen van websites waarmee de Boodschap van Christus ook via deze media verkondigd wordt;
  3. het beheren van domeinnamen die tot het christelijk erfgoed behoren.

Voor tal van domeinnamen ontwerpen en vullen wij websites of stellen deze beschikbaar aan leden van de doelgroep. Actuele sites van de Stichting zijn o.a.:

www.veertigdagentijd.nl met lezingen, overwegingen en gebeden voor de Veertigdagentijd
www.boetesacrament.nl de veertigdagentijd is een periode van uitnodiging ons innerlijk met God te verzoenen
www.gebed.nl met diverse gebeden en intenties die aangeboden zijn om voor te bidden
www.aanbidding.nl een overzicht met katholieke kerken en kapellen waar de Eucharistie uitgesteld staat ter aanbidding
www.gregoriaans.nl met links over deze muziekstijl
www.rkdocumenten.nl recente Encyclieken, Concilieteksten en allerlei andere belangwekkende kerkelijke documenten van de RK Kerk in een Nederlandse vertaling bij elkaar gebracht en met een zoekmachine, alsmede dossiers (documenten die over een zelfde onderwerp overzichtelijk gerubriceerd, bijv. een dossier over medische ethiek)

Wij registreren domeinnamen, die te maken hebben met het christelijk erfgoed; Dit om te zorgen dat er goede informatie verstrekt wordt en de domeinnamen niet verloren gaan aan derden.

Financiële steun

Dit is ook een site die door de Stichting InterKerkwordt aangeboden. Wilt u Stg. InterKerk steunen dan kan dat o.a. door middel van een gift. U kunt direct een eenmalige gift doen via iDeal. Kiest u daartoe één van de onderstaande bedragen en klik deze aan:

U wordt vervolgens verwezen naar de pagina van “Veilig betalen met Mollie”, onze Payment Service Provider, en volg de aanwijzingen.

Uw gift kunt ook zelf rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX) t.n.v. Stg. InterKerk, Schiedam. Stg. InterKerk is gevestigd Singel 198a te 3112 GX Schiedam, tel. 06-34399522. KvK 27184763, BTW-nr. 809009560. Verdere informatie is te vinden op onze website www.interkerk.nl/anbi